Rekap Angka 3D

Line 3D On
Line 3D Off
Setup 2D Tengah (CK)

Ai / Am / Ct 2D Tengah (CK)
Setup 2D Belakang (KE)

Ai / Am / Ct 2D Belakang (KE)
Ai / Am / Ct 3D
Hasil 2D Tengah Line
Hasil 2D Belakang Line
Hasil 3D 1000 Line